Influensavaksine 2022

Influensavaksine 2022:

Vi har influensavaksiner her på Sørbyen legesenter. Våre vaksiner gis til deg i risikogruppe, se under. Egenandel er kr 250. Dekkes ikke av frikort.

Du behøver ikke å bestille time for vaksinesetting. Meld deg i resepsjonen for dette fra klokken 830-1130 eller 13-1430.

Influensavaksine innenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet anbefales og tilbys til:

 • Alle som er fylt 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (for eksempel organtransplanterte, kreft, HIV, revmatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

Dersom du ikke er innenfor risikogrupper kan du få satt vaksine uten resept på apotek. Dersom du har kjøpt vaksine på apotek og vil ha den satt her , koster dette 100 kroner. Dette dekkes ikke av frikort

 

 Informasjon om Pneumovax

Folkehelseinstituttet anbefaler pneumokokkvaksine til eldre (65+) og grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer

Dersom du ønsker denne vaksinen kan du komme på time eller kontakte fastlege på e-konsultasjon for å få resept på denne.