Opprette bruker

Du  må logge deg på helsenorge.no for å bli aktivert.

  • Det er kun pasienter som er registrert med fastlege på Sørbyen legesenter som kan bruke denne løsningen.
  • For hjelp, se https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen
  • Foreldre kan represente barn under 16 år. Når du har fylt 16 må du aktivere deg som bruker.

 

Kontakt oss gjerne hvis problemer, bruk telefon 77661150 eller mail post@sbls.no