Om oss

Om oss

Sørbyen legesenter ble stiftet i 2002 av legene Charlotte Goll og Kjetil Karlsen. Bedriftsetableringen var organisert som et prosjekt der ansatte sekretærer og leger i fellesskap utgjorde et team som tok stilling til lokalisering, organisasjonsmodell, innredning og rutiner. Alle valg i utvikling av legesenteret har hatt som formål å sikre høy faglig standard og optimal kundebehandling. Vi flyttet i mai 2019 inn i nye og estetisk tiltalende lokaler. Virksomheten eies per 2019 av legene Lise Figenshou, Steinar Robertsen, Anders Giske, Lene Togstad, Marit Kalstad og Birgitte Dahle. Sørbyen har vært  utdanningsplass for turnusleger siden 2006.

 

Vårt arbeid.

Sørbyen legesenter(SBLS) består av 6 fastleger, 1 turnuslege og 3 helsesekretærer. Om lag 6500 pasienter har sin fastlege ved Sørbyen Legesenter. Resepsjon, telefonkontakt, timebestilling og laboratoriet driftes av våre helsesekretærer.

Staben ved SBLS har regelmessig internundervisning og møter. Annenhver fredag har vi smågruppe og internmøter som vi bruker for faglig oppdatering, diskusjon rundt faglige utfordringer og vurdering av drift og interne rutiner.

Alle legene ved SBLS følger vanlig videre- og etterutdanningsforløp innenfor spesialiteten allmennmedisin. En slik utdanning innebærer blant annet legevaktsarbeid, kurs innenfor forkjellige temaer, veiledningsgruppe, internundervisning og praksisbesøk. Alle fastlege ved Sørbyen legesenter er i dag spesialister i allmennmedisin. Når din fastlege er bortreist på grunn av kurs eller annet, har vi gode rutiner på fraværsdekning slik at vi sikrer deg nødvendig helsehjelp.

SBLS bruker også midler på kurs for våre helsesekretærer, både innenfor medisinske tema og driftsrelaterte kurs.