Sørbyen legesenter har vanlige åpningstider og vanlig beredskap gjennom sommerferien. På grunn av ferieavvikling vil det i perioder være få ikke-prioriterte legetimer og mindre laboratoriekapasitet.

 • Dersom du behøver laboratorietjenester, så som kontrollblodprøver, håper vi at du unngår å brukes vårt laboratorium i sommerferieperioden. Du kan alternativt bruke prøvemottaket hos UNN hvis du har med deg rekvisisjon for blodprøver.
 • Ved behov for typiske rutinekontroller hos din lege, må du regne med å ikke få dette i ferieperioden
 • Ved behov for drop-in time eller øyeblikkelig hjelp vil du selvsagt få dette hos selv om din fastlege har ferie.

Steinar Robertsen har ferie uke27-28 og 31-32. Anders Giske, Kyrre Halvorsens vikar har ferie uke 27-29 og 34. Lise Figenschou har ferie uke 30-31. Lena Pettersen, Marte Broks vikar har ferie uke 28-30. Marit Kalstad har ferie uke 29-32, Lene Togstad har ferie uke 27-30.

Time samme dag.

 • Timetype heter Hastetime.
 • Timer bestilles fra klokken 16 dagen før, eller på morgenen samme dag. Du får tildelt time ved å logge på selvbetjening, eller ved å ringe oss på 77661150 fra klokken 8.15. Ved bestilling av time etter kl 16 vil du kunne velge blant tilgjengelige ledige timer påfølgende dag.
 • Din fastlege kan være fraværende, se oversikt lenger ned på siden. Ved behov for øyeblikkelig hjelp tilbys du time hos annen lege.
 • Legene tar ikke telefonhenvendelser. Dersom du behøver råd fra lege kan du bestille legetime og få time samme dag.
 • Ved behov for dobbeltime eller tolk må du ringe oss på 77661150 for avtale.

 

 • Dersom din lege er fraværende vil du tilbys time hos turnuslege eller vaktlege ved kontoret.
  • oversikt leger tilstede uke 26-32: Se ferieoversikt over. 

 

Flere opplever problemer med å registrere seg som bruker på nettsiden vår. Dette skyldes en feil hos vår nettsideleverandør, som de jobber med å få rettet. Dersom du ikke lykkes med registrering kan du ringe resepsjonen på 77661150 for hjelp med dette

 Logg på selvbetjening

 • Se også praktisk info

  Medisinsk nødhjelp 113- Øyeblikkelig hjelp utenom våre åpningstider: Legevakta i Tromsø 116117