Time samme dag

Time samme dag

 • Fra 06.03.17 blir “Time samme dag” innført.  Dette betyr at du ikke lenger må vente i 2-3 uker for å få time hos din lege, men får time samme dag.
 • Timer bestilles fra klokken 16 dagen før, eller på morgenen samme dag. Du får tildelt time ved å logge på selvbetjening, eller ved å ringe oss på 77661150 fra klokken 8.30. Du kan også bruke appen Legetime via AppStore eller Googleplay.

 

 • Ved bestilling av time etter kl 16 vil du kunne velge time blant tilgjengelige ledige timer påfølgende dag. Timetype heter Hastetime.
 • Vi ber deg bestille time så tidlig som mulig, evt kvelden før, da timelistene fylles opp fortløpende av våre ansatte fra kl 08.
 • Mange ringer oss på morgenen, vi anbefaler at du bruker app eller nettside ved timebestilling.

 

 • Ved behov for dobbeltime eller tolk må du ringe oss på 77661150 for avtale.
 • Dersom din lege er fraværende vil du tilbys time hos turnuslege eller vaktlege ved kontoret.
  • Steinar Robertsen har kontordag mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
  • Kyrre Halvorsen (vikar Anders Giske) har kontordag  mandag, tirsdag, onsdag og fredag
  • Lise Figenschou har kontordag tirsdag og torsdag
  • Marte Broks (vikar Lena Pettersen) har kontordag mandag, onsdag og fredag.
  • Marit Kalstad har kontordag mandag, onsdag, torsdag og fredag.
  • Lene Togstad har kontordag  mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

 

 Logg på selvbetjening