Aktuelle linker

  • Pasienthåndboka Pasienthåndbok som tar for seg symptomer, plager, sykdommer m.m.
  • Helsenorge.no Kvalitetssikret helseinformasjon og tilgang til mange elektroniske tjenester: “mine resepter”, “mine egenandeler”, kjernejournal, vaksiner, bytte fastlege, fritt sykehusvalg, bestille europeisk helsetrygdekort og mer.
  • TryggMedisin.no  er en offentlig tjeneste hvor du kan spørre og få et personlig svar fra lege eller farmasøyt.
  • Folkehelseinstituttet
  • NIFAB Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling.
  • Svangerskap. Informasjonsskriv til gravide, inneholder nyttige lenker.
  • Egenerklæring om helse ved søknad om førerkort. Må fylles ut og tas med når du behøver helseattest for førerkort.