Priser

Vi tilbyr ikke kontant betaling hos oss. Dersom du må betale med kontakt behøver vi nøyaktig beløp da vi ikke har vekslepenger.

 

Priser fra Fastlegetariffen. Betaling på betalingsterminal etter konsultasjon, kontant, VIPPS  eller med bankkort. Unntaksvis kan betaling skje via giro mot fakturagebyr kr 49.

 

Egenandeler som inngår i frikort fra 6.7.2020

Konsultasjon, telefonkonsultasjon og e-konsultasjon lege allmennmedisin*

E-konsultasjon og telefonkonsultasjon kveld (16-08 og lørdag og søndag)

Tillegg dersom konsultasjon over 20 minutter.

160

307

10

.

10 kroner belastes for hvert 15.minutt etter 20 minutters konsultasjonstid

Konsultasjon. telefonkonsultasjon og e-konsultasjon spesialist allmennmedisin*

E-konsultasjon og telefonkonsultasjon kveld (16-08 og lørdag og søndag)

Tillegg dersom konsultasjon over 20 minutter

212

418

10

.

10 kroner belastes for hvert 15.minutt etter 20 minutters konsultasjonstid

Enkel konsultasjon u/ kontakt med lege 58
Tillegg for prøvetakning 59

*Avbestilles bestilt time senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes, avkreves konsultasjonstakst hos allmennlege/ spesialist, pris for enkelttime:    160/257

Fremvis frikort dersom du har mottatt dette. Oppdatert frikortstatus.

Egenandeler som ikke inngår i frikort
Legeattest førerkort  900
Standard Legeerklæring/Helseattest  500
TT-tjenesten, legerklæring  250
 Influensavaksine 240
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse  59
Purregebyr ved ikke betalt giro tilkommer. All oppfølging av giroer gjøres av vår samarbeidspartner Melin.
Konsultasjon reisevaksinasjon 350
Overvåket urinprøvetaking 300
 Legeerklæring parkering forflytningshemmede 300

Materiell og prosedyrer
I Gynekologisk us., elastisk bind, injeksjon 63
II EKG, Spirometri, Rektoskopi, enkelt sårskift 95
III Mindre kirurgiske inngrep, medium sårskift, glukosebelastning 134
IV Større kirurgiske inngrep, stort sårskift 181
Spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner etc etter kostnad

 

Andre erklæringer

Mindre erklæringer, uten tilleggsundersøkelse: 500,- (korte helbredsattester, erklæring ved fritak fra HV-tjeneste, disp motorferdsel utmark etc):  500

Mellomstore erklæringer: 1500,- (polithøgskole, sportdykkere, sjømenn, loslæringer, mikroflypilot, attest fosterhjem, studentutveksling utland). Ekstraundersøkelser som blodprøve, EKG og Spirometri kan komme i tillegg

Omfattende erklæringer :2500 ,-(arbeidsattest polare strøk, og liknende)

Andre erklæringer (fritak fra eksamen, kroppsøvning, treningsstudio, flyreise etc)  
Små legerklæringer ( når tilleggshonorar til legetime) 80
Mellomstore erklæringer (når tilleggshonorar til legetime) 150

 

Ved større legeerklæringer, og ved erklæringer på medbrakt skjema som ikke fremgår av listen over skal legen opplyse om pris. Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget.

 

 

Faktura? Gå til Pasientsky.

Hvis du vil se dine utestående fordringer finner du disse på Pasientsky.

Her kan du også oppdatere din kontaktinformasjon. Vi har sett at en del ikke har oppgitt korrekt epostadresse eller en epostadresse som ikke lenger er i bruk. Da vil du få inkassovarsel per brev uten å ha mottatt vanlig faktura først.

For ytterligere info se MelinCollectors.

 

Oppdatert frikortstatus finner du her: https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester