Priser

Vi tilbyr ikke kontant betaling hos oss. Dersom du må betale med kontant behøver vi nøyaktig beløp da vi ikke har vekslepenger.

Priser fra Fastlegetariffen. Betaling på betalingsterminal etter konsultasjon, kontant, VIPPS  eller med bankkort. Unntaksvis kan betaling skje via giro mot fakturagebyr.

 

Egenandeler som inngår i frikort fra 1.7.2024
Konsultasjon, telefonkonsultasjon og e-konsultasjon lege allmennmedisin*

179

 

 

 

Konsultasjon. telefonkonsultasjon og e-konsultasjon spesialist allmennmedisin*

232

 

Enkel konsultasjon u/ kontakt med lege 64
Tillegg for prøvetakning 64

*Avbestilles bestilt time senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes, avkreves konsultasjonstakst hos allmennlege/ spesialist, pris for enkelttime:    193/313

Fremvis frikort dersom du har mottatt dette. Oppdatert frikortstatus.

Egenandeler som ikke inngår i frikort
Legeattest førerkort  900
Standard Legeerklæring/Helseattest  500
TT-tjenesten, legerklæring  250
Konsultasjon reisevaksinasjon 350
Blodprøvetaking  som ikke er dekt av trygderefusjon 500
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse  59
Purregebyr ved ikke betalt giro tilkommer. All oppfølging av giroer gjøres av vår samarbeidspartner Melin.
Overvåket urinprøvetaking 300
 Legeerklæring parkering forflytningshemmede 300

Materiell og prosedyrer
I Gynekologisk us., elastisk bind, injeksjon 75
II EKG, Spirometri, Rektoskopi, enkelt sårskift 113
III Mindre kirurgiske inngrep, medium sårskift, glukosebelastning 161
IV Større kirurgiske inngrep, stort sårskift 219
Spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner etc etter kostnad

 

Andre erklæringer

Mindre erklæringer, uten tilleggsundersøkelse: 500,- (korte helbredsattester, erklæring ved fritak fra HV-tjeneste, disp motorferdsel utmark etc):  500

Mellomstore erklæringer: 1500,- (polithøgskole, sportdykkere, sjømenn, loslæringer, mikroflypilot, attest fosterhjem, studentutveksling utland). Ekstraundersøkelser som blodprøve, EKG og Spirometri kan komme i tillegg

Omfattende erklæringer :2500 ,-(arbeidsattest polare strøk, og liknende)

Andre erklæringer (fritak fra eksamen, kroppsøvning, treningsstudio, flyreise etc)  
Små legerklæringer ( når tilleggshonorar til legetime) 80
Mellomstore erklæringer (når tilleggshonorar til legetime) 150

 

Ved større legeerklæringer, og ved erklæringer på medbrakt skjema som ikke fremgår av listen over skal legen opplyse om pris. Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget.

 

 

Faktura? Gå til Pasientsky.

Hvis du vil se dine utestående fordringer finner du disse på Pasientsky.

Oppdatert frikortstatus finner du her: https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester