Priser

Priser fra Fastlegetariffen. Betaling på betalingsterminal etter konsultasjon, kontant eller med bankkort. Unntaksvis kan betaling skje via giro mot fakturagebyr kr 49.

 

Egenandeler som inngår i frikort
Konsultasjon lege allmennmedisin* 155
Konsultasjon spesialist allmennmedisin* 204
Enkel konsultasjon u/ kontakt med lege 56
Tillegg for prøvetakning 55

*Avbestilles bestilt time senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes, avkreves konsultasjonstakst hos allmennlege/ spesialist, pris for enkelttime:    160/257

.

 

Egenandeler som ikke inngår i frikort
Legeattest førerkort  700
Standard Legeerklæring/Helseattest  500
TT-tjenesten, legerklæring  250
 Influensavaksine 240
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse  59
Oversending av Pasientjournal  85
Purregebyr ved ikke betalt giro tilkommer. All oppfølging av giroer gjøres av vår samarbeidspartner Melin.

Materiell og prosedyrer
I Gynekologisk us., elastisk bind, injeksjon 61
II EKG, Spirometri, Rektoskopi, enkelt sårskift 91
III Mindre kirurgiske inngrep, medium sårskift, glukosebelastning 128
IV Større kirurgiske inngrep, stort sårskift 173
Spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner etc etter kostnad

Alminnelige legeerklæringer og attester – legekontorets priser

Førerkort:
Legeattest ved søknad om førerkort 700
Andre erklæringer
 Mindre erklæringer, uten tilleggsundersøkelse (korte helbredsattester, erklæring ved fritak fra HV-tjeneste, attest ved utveksling)  500
 Mellomstore erklæringer (polithøgskole, sportdykkere, sjømenn, loslæringer, mikroflypilot, attest fosterhjem). Ekstraundersøkelser som blodprøve, EKG og Spirometri kan komme i tillegg  1500
Omfattende erklæringer (arbeidsattest polare strøk, og liknende) 2500

 

Andre erklæringer (fritak fra eksamen, kroppsøvning, treningsstudio, flyreise etc)  
Små legerklæringer ( når tilleggshonorar til legetime) 80
Mellomstore erklæringer (når tilleggshonorar til legetime) 150

 

Ved større legeerklæringer, og ved erklæringer på medbrakt skjema som ikke fremgår av listen over skal legen opplyse om pris. Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget.