Priser

Priser fra Fastlegetariffen. Betaling på betalingsterminal etter konsultasjon, kontant eller med bankkort. Unntaksvis kan betaling skje via giro mot fakturagebyr kr 49.

 

Egenandeler som inngår i frikort
Konsultasjon lege allmennmedisin* 152
Konsultasjon spesialist allmennmedisin* 201
Enkel konsultasjon u/ kontakt med lege 54
Tillegg for prøvetakning 54

*Avbestilles bestilt time senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes, avkreves konsultasjonstakst hos allmennlege/ spesialist, pris for enkelttime:    152/259

.

 

Egenandeler som ikke inngår i frikort
Legeattest førerkort  600
Standard Legeerklæring/Helseattest  400
TT-tjenesten, legerklæring  250
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse  59
Oversending av Pasientjournal  85
Purregebyr ved ikke betalt giro tilkommer. All oppfølging av giroer gjøres av vår samarbeidspartner Melin.

Materiell og prosedyrer
I Gynekologisk us., elastisk bind, injeksjon 59
II EKG, Spirometri, Rektoskopi, enkelt sårskift 90
III Mindre kirurgiske inngrep, medium sårskift, glukosebelastning 127
IV Større kirurgiske inngrep, stort sårskift 171
Spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner etc etter kostnad

Alminnelige legeerklæringer og attester – legekontorets priser

Førerkort:
Legeattest ved søknad om førerkort 600
Andre erklæringer
 Mindre erklæringer, uten tilleggsundersøkelse (korte helbredsattester)  500
 Mellomstore erklæringer (polithøgskole, sportdykkere, sjømenn, loslæringer, mikroflypilot). Ekstraundersøkelser som blodprøve, EKG og Spriometri kan komme i tillegg  1500
Omfattende erklæringer (arbeidsattest polare strøk, og liknende) 2500

 

Andre erklæringer (fritak fra eksamen, kroppsøvning, treningsstudio, flyreise etc)  
Små legerklæringer ( når tilleggshonorar til legetime) 80
Mellomstore erklæringer (når tilleggshonorar til legetime) 150

 

Ved større legeerklæringer, og ved erklæringer på medbrakt skjema som ikke fremgår av listen over skal legen opplyse om pris. Honorar for erklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget.