Svangerskap

Velkommen til svangerskapsoppfølging ved Sørbyen legesenter(SBLS).

Under informerer vi om rutiner ved svangerskapsoppfølgingen ved SBLS, samt kontaktinformasjon og noen nyttige lenker.

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen inneholder et basisprogram for det normale svangerskap med 8 eller 9 kontroller. Kommer det til noe underveis følges hver enkelt med de behov du måtte ha.

I utgangspunktet er det valgfritt hvor du vil gå til kontroller. Vi foreslår følgende fordeling av kontrollene:

 

 1. uke 8-10         Lege, første svangerskapskontroll. Se nærmere informasjon under.
 2. uke 12-13.      Tidlig ultralyd tilbys til de som ønsker dette.
 3. uke 12-16       Tilbud om time ved jordmorsenteret. Ekstra kontroll tilbudt av Tromsø kommune.
 4. uke 18-19       Ordinær ultralyd, ved UNN
 5. uke 24-25       Lege eller jordmor.
  • Hos de som har blodtype RHnegativ gjøres blodprøve hos lege i uke 24-25.
 6. uke 28-29       Lege eller jordmor
 7. uke 32-33       Lege eller jordmor
 8. uke 36-37       Lege eller jordmor
 9. uke 38-39       Lege eller jordmor
 10. uke 40-41       Lege eller jordmor

 

Vi samarbeider med Jordmorsenteret i Tromsø. Senteret er åpent alle dager i uka 08.30-14.30. De holder til i Killengrensgate 7-11, 5. etasje (Austadbygget). Timebestilling og informasjon: https://tromso.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-unge-og-familie/jordmortjenesten

Legetime på Sørbyen legesenter kan bestilles som angitt over. Ved bestilling av time til svangerskapskontroller hos oss er det ønskelig at du oppgir hvilken uke av svangerskapet du er i. Ta med deg urinprøve, og meld deg i resepsjonen i god tid før legetimen.

 

Første svangerskapskontroll, ca uke 9, dobbel legetime:

 • På den første svangerskapskontrollen får du informasjon om svangerskapsoppfølgingen, og din fastlege kartlegger ved samtale, undersøkelse, urin og blodprøver, om du har behov for annen oppfølging i løpet av svangerskapet.
 • Lege henviser deg til Ultralydundersøkelser.
 • Beregning av svangerskapstermin basert på din siste menstruasjon.
 • Legeundersøkelse med blant annet måling av blodtrykk, hjerte- og lungeundersøkelse, samt måling av høyde og vekt.
 • Utfylling av ”helsekort for gravide”,
 • Rutineblodprøver er Hemoglobin, og blodtypebestemmelse. Alle gravide tilbys i tillegg HIV-test. Andre blodprøver kan også være relevante, om det er nødvendig avtales med din fastlege i legetimen.
 • Vi ønsker også urinprøve. Ta med deg en morgeurinprøve til legetimen: Et prøveglass med midtstråle.

Rutinekontroller:

 • urinkontroll. Ta med morgenurinprøve til legetimen. Lever urinprøveglasset i luke ved respesjonen, merk prøveglasset med navn.
 • Din vekt, BT-kontroll, sf-mål (hvor mye vokser fosteret), siste del av graviditeten undersøkes også leie på fosteret.

Ved kontroll uke 28 gjøres i tillegg.

 • Ny kontroll av hemoglobin.
 • Hos noen gravide gjøres glukosebelastningstest med tanke på svangerskapsdiabetes, hvis du er i risikogruppen for dette. Dette vil legen avklare med deg i den første svangerskapskontrollen.

 

Noen anbefalte lenker:

Det finnes en rekke bøker og internettsteder med informasjon til gravide. Dessverre ser vi at flere av disse har dårlig faglig kvalitet, og medfører unødvendig bekymring hos mange gravide. Under er noen nyttige lenker, som vi kan anbefale: