Xpneumokokkvaksine

 Informasjon om Pneumovax

Vi mottar mange henvendelser om pneumokokkvaksinen.

Folkehelseinstituttet anbefaler pneumokokkvaksine til eldre (65+) og grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer

I forbindelse med covid-19 utbruddet ble anbefalingene tydeligere kommunisert, for å forebygge infeksjoner med pneumokokker og for å redusere antall personer som krever avansert sykehusbehandling i en periode der helsetjenesten allerede er under et stort press. Responsen har vært langt større enn forventet og vi er nå i en situasjon med begrenset tilgang på Pneumovax. Resterende doser må prioriteres for personer med høyest risiko for sykdom.

Resterende Pneumovaxdoser er forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom (IPD):

  •  Hivinfeksjon / AIDS (Blå resept)
  • Stamcelletransplantasjon (Blå resept)
  • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (Blå resept)
  • Cerebrospinalvæskelekkasje
  • B-cellesvikt
  • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
  • Organtransplantasjon

 

Dersom du ikke er innenfor denne gruppen vil du i dag ikke kunne få satt vaksinen.