Ferie 2020

Sørbyen legesenter har vanlige åpningstider og vanlig beredskap gjennom sommerferien. På grunn av ferieavvikling vil det i perioder være få ikke-prioriterte legetimer og mindre laboratoriekapasitet.

  • Ved behov for typiske rutinekontroller hos din lege, må du regne med å ikke få dette i ferieperioden
  • Ved behov for  øyeblikkelig hjelp vil du selvsagt få dette hos selv om din fastlege har ferie.
  • Vi tilbyr ikke e-konsultasjon når din fastlege har ferie

Steinar Robertsen har ferie uke 27-28 og 31.

Anders Giske har ferie uke 29 og 31-33.

Lise Figenschou har ferie uke 26-27 og 30-31.

Birgitte Mannsverk Dahle har ferie uke 29-32.

Kristine Gundersen (vikar for Marit Kalstad) har ferie uke 27-30.

Lene Togstad har ferie uke 27-30.