Influensa- og koronavaksine 2021

Oppdatert 19.10.2021.

Influensavaksine 2021:

Vi har influensavaksiner her på Sørbyen legesenter. Våre vaksiner gis til deg i risikogruppe, se under. Egenandel er kr 50 dersom du ikke har frikort.

Tromsø kommune vil organisere vaksinering til befolkningen. Se oppdatert informasjon her. https://www.tromso.kommune.no/nyheter/2021/10/vaksinering-mot-sesonginfluensa?fbclid=IwAR3SNlWRmrIVCo3qI_mmK7qirGZ4Cabx1zziBexfWpfxb9K93MGhcybfFIg

Vaksine er anbefalt til risikogrupper. Tilhører du en risikogruppe er vaksinen gratis hos kommunen.

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

 

Koronavaksine:

 • All organisering av koronavaksinering gjøres av Tromsø kommune.
 • Informasjon finner du her:  tromso.kommune.no/korona/vaksine, eller på telefon 46 90 78 99.