Koronavaksine

Oppdatert 15.02.21

Vi oppdaterer informasjon her fortløpende.

Prioriterte grupper

Prioritering vil være påvirket av smittesituasjon og tilgjengelige vaksiner.

I skrivende stund vil en andel av tilgjengelige vaksiner gis til helsepersonell. Dette organiseres av helseforetak og kommune

Prioritert vaksinasjon for befolkningen:
For  gjelder følgende prioriteringsrekkefølge i påvente av tilstrekkelig antall vaksinedoser:
1. Beboere i sykehjem
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år og personer 18-64 år med tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom:
 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand, se under
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand, se under
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand, se under
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år
Underliggende sykdom/tilstand defineres slik:  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

 

Kommunen vil organisere vaksineringen. Personer over 65 år vil informeres fra kommunen. Når det er mulig å vaksinere personer under 65 år i risikogrupper vil informasjon gis. Sørbyen legesenter har utplukkingsverktøy som vil kunne sende melding til de som bør ta vaksine.

Nytt 15.1.21: Tromsø kommune sier at du nå kan registrere deg dersom du er interessert i vaksinering. Det gjør du her: https://www.tromso.kommune.no/info-om-koronavaksinen-the-corona-vaccine.6354453-110070.html