Koronavaksine

Oppdatert 10.06.21

 • Sørbyen legesenter tilbyr ikke vaksinering med Jansen (J&J) vaksinen. 

 

 • All organisering av koronavaksinering gjøres av Tromsø kommune.  tromso.kommune.no/korona/vaksine
 • Vi kan ikke gi svar på når du får time hos dem. På deres hjemmeside vil tidsrammer for vaksinering oppdateres fortløpende.
 • Nytt fra 8.6 : Alle over 54 år kan bestille time for vaksine uten å måtte få invitasjon. De kan gå på kommunens nettside og bruke den elektroniske timebestillingen der, eller de kan ringe koronatelefonen. https://www.helseboka.app/booking/staff/126710
 • For registering og informasjon bruk denne linken: tromso.kommune.no/korona/vaksine
  • Alle over 18 år som ønsker vaksine må registrere seg i vaksinekø. Du blir kontaktet på SMS når det er din tur.
  • Koronavaksinasjon er gratis og det er kommunens plikt å tilby deg vaksinering. Det er kommunen som gjennomfører vaksineringen. Du skal ikke kontakte fastlegen for å få vaksine.

Prioriterte grupper Prioritering vil være påvirket av smittesituasjon og tilgjengelige vaksiner.

Prioritert vaksinasjon for befolkningen:
For  gjelder følgende prioriteringsrekkefølge i påvente av tilstrekkelig antall vaksinedoser:
1. Beboere i sykehjem
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år og personer 18-64 år med tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom:
 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand, se under
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand, se under
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand, se under
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år
10. Aldersgruppene 18-24 og 40-44 år
11. Alder 26-39 år
Underliggende sykdom/tilstand defineres slik:  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Kommunen vil organisere vaksineringen. Husk at du ikke får tilbud om vaksine før du registrerer deg, det gjør du her: https://www.tromso.kommune.no/korona/vaksine