Influensa- og koronavaksine 2021

Oppdatert 16.01.2022.

Koronavaksine:

 • All organisering av koronavaksinering gjøres av Tromsø kommune.
 • Informasjon finner du her:  tromso.kommune.no/korona/vaksine, eller på telefon 46 90 78 99.

 

Influensavaksine 2021:

Vi har influensavaksiner her på Sørbyen legesenter. Våre vaksiner gis til deg i risikogruppe, se under. Egenandel er kr 50 dersom du ikke har frikort.

Vaksine er anbefalt til risikogrupper. Tilhører du en risikogruppe er vaksinen gratis hos kommunen.

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

 Informasjon om Pneumovax

Vi mottar mange henvendelser om pneumokokkvaksinen.

Folkehelseinstituttet anbefaler pneumokokkvaksine til eldre (65+) og grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer

I forbindelse med covid-19 utbruddet ble anbefalingene tydeligere kommunisert, for å forebygge infeksjoner med pneumokokker og for å redusere antall personer som krever avansert sykehusbehandling i en periode der helsetjenesten allerede er under et stort press.

Dersom du ønsker denne vaksinen kan du komme på time eller kontakte fastlege på e-konsultasjon for å få resept på denne.