Ferie 2017

Sørbyen legesenter har vanlige åpningstider og vanlig beredskap gjennom sommerferien. På grunn av ferieavvikling vil det i perioder være få ikke-prioriterte legetimer og mindre laboratoriekapasitet.

  • Dersom du behøver laboratorietjenester, så som kontrollblodprøver, håper vi at du unngår å brukes vårt laboratorium i sommerferieperioden. Du kan alternativt bruke prøvemottaket hos UNN hvis du har med deg rekvisisjon for blodprøver.
  • Ved behov for typiske rutinekontroller hos din lege, må du regne med å ikke få dette i ferieperioden
  • Ved behov for drop-in time eller øyeblikkelig hjelp vil du selvsagt få dette hos selv om din fastlege har ferie.

Steinar Robertsen har ferie uke27-28 og 31-32. Anders Giske, Kyrre Halvorsens vikar har ferie uke 27-29 og 34. Lise Figenschou har ferie uke 30-31. Lena Pettersen, Marte Broks vikar har ferie uke 28-30. Marit Kalstad har ferie uke 29-32, Lene Togstad har ferie uke 27-30.