Ferie 2018

Sørbyen legesenter har vanlige åpningstider og vanlig beredskap gjennom sommerferien. På grunn av ferieavvikling vil det i perioder være få ikke-prioriterte legetimer og mindre laboratoriekapasitet.

  • Ved behov for typiske rutinekontroller hos din lege, må du regne med å ikke få dette i ferieperioden
  • Ved behov for drop-in time eller øyeblikkelig hjelp vil du selvsagt få dette hos selv om din fastlege har ferie.

Steinar Robertsen har ferie uke26-27 og 31-32. Anders Giske, Kyrre Halvorsens vikar har ferie uke 25-27 og 32-33. Lise Figenschou har ferie uke 23-29. Birgitte m Dahle, Marte Broks vikar har ferie uke 27-30. Marit Kalstad har ferie uke 28-31, Lene Togstad har ferie uke 27-30.